UlepszPrawo.pl przekazuje propozycje eliminacji barier rozwoju!

sobota, 18 maja 2013
Zespół UlepszPrawo.pl ma przyjemność przekazać na Państwa ręce pierwszy Zeszyt zawierający propozycje eliminacji barier rozwoju. Są to cztery konkretne i gotowe do wdrożenia propozycje deregulacyjne. Dwie z nich są już procedowane w Sejmie.

Potrzebujemy, by te i kolejne propozycje zyskały jak najszersze poparcie. Mamy nadzieję, że przekażecie Państwo tę publikację znajomym lub partnerom biznesowym. Jeśli jesteście członkami organizacji społecznej lub związku przedsiębiorców, przedstawcie te propozycje uczestnikom w nim zrzeszonym.

Liczymy na szeroki i pozytywny odbiór naszej zbiorczej publikacji. Chcemy, aby stanowiła zaproszenie dla przedsiębiorców do współpracy z nami. Działamy na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i to właśnie przedsiębiorcy oraz ich pomysły są dla nas najlepszą inspiracją.

Niebawem zespół UlepszPrawo.pl działający w ramach Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawi kolejne gotowe do wdrożenia propozycje eliminujące bariery gospodarcze.

Zeszyt można pobrać tutaj