Reforma postępowania karnego powinna iść dalej. Konieczne są zmiany w Prokuraturze

środa, 16 września 2015

Michał Magdziak - autor kolejnej analizy powstałej w ramach projektu UlepszPrawo.pl - odnosi się do szeroko dyskutowanej w debacie publicznej reformy procedury karnej, wskazując, że jej kolejnym elementem powinna być zmiana ustroju prokuratury.

Autor w pierwszej kolejności wskazuje, że kontradyktoryjność procesu karnego, a więc hasło przyświecające ostatniej reformie Kodeksu postępowania karnego nie jest niczym nowym i nie powinna być demonizowana. Polski proces karny od dawna zna bowiem zasadę kontradyktoryjności, w myśl której proces karny prowadzony jest jako spór równouprawnionych stron przed bezstronnym arbitrem.

Polskie postępowanie karne, zarówno przed 1 lipca 2015 r., jak i dzisiaj, nie zostało ukształtowane w oparciu o model całkowicie kontradyktoryjny. Kontradyktoryjności ma być więcej , co ma z kolei stanowić najlepszą drogę do poczynienia w toku procesu zgodnych z prawdą ustaleń co do faktów istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia. W znowelizowanej procedurze karnej sędzia ma być bowiem bezstronnym arbitrem, który przejawia aktywność dowodową jedynie w wypadkach wyjątkowych, gdy uzasadniają to szczególne okoliczności.

Jak wskazuje autor, reformie postępowania karnego muszą towarzyszyć ustrojowe i organizacyjne zmiany w Prokuraturze, w szczególności eliminujące obecność na salach sądowych (w sprawach o bardziej złożonym charakterze) tzw. prokuratorów sesyjnych, którzy przed przyjściem na salę mieli niewiele wspólnego ze sprawą. Prokurator, mający być rzecznikiem państwa i przedstawicielem jego machiny domagającej się pociągnięcia jednostki do odpowiedzialności karnej, musi być przygotowany do procesu,a odpowiedzialność za jego wynik nie może obciążać wyłącznie sądu, którego funkcją jest orzekanie, a nie ściganie.

Organizacyjnym i ustrojowym zmianom Prokuratury winno natomiast towarzyszyć dalsze przeobrażenie procesu karnego – przede wszystkim w jego przygotowawczym stadium, poprzedzającym ewentualne wniesienie aktu oskarżenia do sądu oraz odpowiednie zmiany organizacyjne w Policji, powiązane ze zwiększeniem nakładów na jej funkcjonowanie.

Analizę można pobrać tutaj

Przeczytaj:

"Gazeta Prawna" na temat analizy UlepszPrawo.pl