Przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na ścięcie drzewa w Polsce należy zliberalizować

czwartek, 18 września 2014

Radosław Maruszkin - autor kolejnej już publikacji powstałej w ramach projektu UlepszPrawo.pl - wskazuje, że przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na ścięcie drzewa w Polsce należy zliberalizować.

W Polsce trudno jest usunąć drzewo z własnej nieruchomości. W ocenie autora należy zatem zmienić przepisy, żeby były bardziej przyjazne dla obywateli.

Autor wskazuje, że uzyskanie zezwolenia na ścięcie drzewa jest bardzo trudne. Wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie prawie każdego drzewa lub krzewu zbyt mocno ingeruje w życie obywateli. Z kolei organy wydające zezwolenie na ścięcie drzewa, które jest decyzją uznaniową, niekiedy nie udzielają zgody na usunięcie drzewa z powodu zbytniego i niewystarczająco uargumentowanego przedkładania ochrony środowiska nad interes obywateli. Autor podkreśla, że sam wniosek o wydanie zezwolenia na ścięcie drzewa wymaga spełnienia zbyt wielu wymogów formalnych.

Warto szczególnie podkreślić fakt, iż opłaty za ścięcie drzewa lub krzewu oraz kary za zakończenie żywotności drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu do społecznej szkodliwości czynu. Kary nakładane za nielegalne ścięcie jednego drzewa wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W dniu 1 lipca 2014 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy dotyczące nakładania kar są częściowo niezgodne z Konstytucją. Niezgodność z Konstytucją polega na sztywno określonej wysokości kary, której nie można dopasować do okoliczności. Ponadto Trybunał Konstytucyjny uznał kary za zbyt wysokie. Przepisy stracą moc obowiązującą 14 stycznia 2015 roku.

Warto również pamiętać, że w Polsce dużo trudniej jest ściąć drzewo niż w innych krajach, takich jak np. Wielka Brytania, Niemcy czy USA.

Analizę można pobrać tutaj

Przeczytaj:

Onet.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal ABC Środowisko (Wolters Kluwer) na temat analizy UlepszPrawo.pl