Obowiązek pracodawcy do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia chorobowego w czasie niezdolności do pracy jest nadmierny

piątek, 13 września 2013

Kamila Ferenc - autorka najnowszej publikacji powstałej w ramach projektu UlepszPrawo.pl - wskazuje, że obowiązek pracodawcy do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia chorobowego w czasie niezdolności do pracy jest nadmierny. Obowiązek ten sprawia, że ubezpieczenie chorobowe, któremu podlegają pracownicy nie spełnia roli ubezpieczenia. Mimo, że pracodawca co miesiąc odprowadza do ZUS z wynagrodzenia pracownika składkę na ubezpieczenie chorobowe, zaś pracownik mógłby od razu spodziewać się i wymagać od ZUS wypłaty należnego mu świadczenia, kosztami choroby pracownika w większości obciążeni są pracodawcy i to oni de facto pełnią rolę ubezpieczyciela – a przecież do ich kasy nikt nie wpłaca składek.

Co więcej, wypłacanie wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę przez 33 dni choroby w wysokości 80% podstawy wymiaru sytuuje Polskę wśród krajów o najdłuższym okresie obciążenia wypłacaniem wynagrodzenia chorobowego na stosunkowo wysokim poziomie w Europie. To świadczy o nadmierności omawianego obowiązku. :

Omawiany obowiązek jest szczególnie dotkliwy dla małych i średnich pracodawców. Jeden pracownik na zwolnieniu chorobowym w zakładzie zatrudniającym dwie osoby to 50%-owa absencja chorobowa.

Autorka postuluje następujące zmiany obecnego stanu rzeczy:

- zniesienie obowiązku wypłaty wynagrodzenia chorobowego w przypadku krótkich absencji (dzień lub kilka dni),

- zmniejszenie wysokości wynagrodzenia/świadczenia chorobowego z obecnych 80% wynagrodzenia do wysokości pomiędzy 50 a 75%, co umożliwi skrócenie okresu obciążenia pracodawców wypłatą wynagrodzenia chorobowego w sposób neutralny dla budżetu

- skrócenie okresu, przez który pracodawca zobowiązany jest płacić wynagrodzenie chorobowe

Analizę można pobrać tutaj

Obejrzyj:

Przeczytaj:

Portal Wirtualna Polska na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal Forsal.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal PulsHR na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal Podatki.biz na temat analizy UlepszPrawo.pl