Instytucja minimalnego kapitału zakładowego spółki kapitałowej powinna zostać zniesiona

wtorek, 04 marca 2014

Bartosz Dźwierzyński - autor najnowszej publikacji powstałej w ramach projektu UlepszPrawo.pl - wskazuje, że instytucja minimalnego kapitału zakładowego spółki kapitałowej powinna zostać zniesiona. Zgromadzenie określonej, minimalnej kwoty kapitału zakładowego jest formalnym wymogiem założenia i rejestracji spółki kapitałowej. Wymóg ten w praktyce nie spełnia zamierzonej przez ustawodawcę roli i nie stanowi faktycznej gwarancji zaspokojenia roszczeń wierzycieli spółki.

Należy zlikwidować minimalny kapitał zakładowy spółek kapitałowych, albowiem zobowiązania spółek często wielokrotnie przewyższają wartość wniesionego kapitału, nie stanowiąc rzeczywistego zabezpieczenia spłaty zaciągniętych przez spółkę zobowiązań. Co więcej, kapitał zakładowy jest jedynie wartością księgową, która nie stanowi realnego odzwierciedlenia kondycji finansowej spółki. Zapisaną w dokumentach sumą można swobodnie manipulować, odbiegając od jej faktycznej wartości rynkowej.

Autor wskazuje także, iżw obrębie wielu wysoko rozwiniętych gospodarek nie ma obowiązku zgromadzenia jakiegokolwiek kapitału w momencie zakładania spółek kapitałowych. Zwiększa to ich popularność, wpływając korzystnie na konkurencyjność przedsiębiorstw, jako że istnieje wiele korzyści z prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej w porównaniu ze spółką osobową, zaś ułatwienia dla poszczególnych podmiotów determinują korzyści społeczne, ekonomiczne, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.

Wypada przy tym podkreślić, że prace nad obniżeniem wymaganego, minimalnego kapitału zakładowego (jednakże tylko w przypadku spółki z o.o.) toczą się od kilku lat w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Niemniej, dyskusja na temat faktycznego zniesienia obowiązku zgromadzenia tego kapitału nie dotyczy spółek akcyjnych, a nadto w miejsce kapitału zakładowego miałyby pojawić się inne obciążenia (m. in. konieczność zgromadzenia tzw. kapitału zapasowego w wysokości dorównywającej dotychczasowej minimalnej kwocie kapitału zakładowego), które nie przerodzą się w realne korzyści dla przedsiębiorców.

Analizę można pobrać tutaj

Obejrzyj:

Przeczytaj:

Rzeczpospolita na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal Lex.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl

Gazeta Podatnika na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal Podatki.biz na temat analizy UlepszPrawo.pl