Regulacje związane z udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu bezzasadnie obciążają przedsiębiorców!

środa, 26 listopada 2014

Monika Kozieł - autorka kolejnej analizy powstałej w ramach projektu UlepszPrawo.pl - wskazuje, że regulacje związane z udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu bezzasadnie obciążają przedsiębiorców.

Sprzedaż alkoholu, zarówno detaliczna, jak i hurtowa, należy do działalności gospodarczej o charakterze reglamentowanym, która wymaga uzyskania zezwolenia. Ustawodawca, oprócz zezwolenia, przewidział wiele innych nieuzasadnionych barier, utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Autorka podkreśla, że ustawodawca uzależnia uzyskanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu m.in. od lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Punkty sprzedaży alkoholu muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od tzw. obiektów chronionych (szkół, ośrodków wychowawczych, kościołów itp.). Taka regulacja wprowadza przedsiębiorców w stan niepewności i ogranicza rozwój ich działalności, dlatego też w praktyce często jest przez nich omijana. W obliczu istnienia innych obostrzeń wynikających z regulacji alkoholowej (np. wyznaczanie limitów punktów sprzedaży alkoholu w gminach, zakaz spożywania alkoholu w „miejscach publicznych”) nie znajduje ona żadnego racjonalnego uzasadnienia.

Warto szczególnie podkreślić fakt, iż instytucja punktów chronionych rodzi również negatywne konsekwencje w kontekście wygaśnięcia zezwolenia wraz z każdorazową zmianą lokalizacji dokonaną zarówno przez przedsiębiorcę, jak i przez tzw. obiekt chroniony, pojawiający się w sąsiedztwie punktu sprzedaży alkoholu. Z kolei ustawodawca uniemożliwia zwrot nadpłaconej części opłaty za korzystanie z zezwolenia w przypadku jego wygaśnięcia lub cofnięcia

Jak wskazuje autorka, polityka wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi powinna realizować się przede wszystkim za pośrednictwem akcji edukacyjnych, jak również poprzez egzekwowanie obostrzeń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i małoletnim.

Analizę można pobrać tutaj

Przeczytaj:

"Gazeta Prawna" na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal Interia.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal Lex.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal wSensie.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl