Postępowanie odwoławcze od decyzji organów regulacyjnych niesie zagrożenia dla przedsiębiorców

środa, 07 listopada 2012
Michał Magdziak - autor kolejnej publikacji UlepszPrawo.pl - wskazuje na liczne nierówności na niekorzyść przedsiębiorców, jakie występują w przepisach normujących postępowanie odwoławcze od organów regulacyjnych (Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego) i postuluje ich zmianę w tym zakresie.

Najważniejsze postulaty obejmują:

- ustalenie terminu, w czasie którego organ regulacyjny byłby zobowiązany do przekazania do sądu odwołania od jego własnej decyzji - obecny brak takiego terminu uderza w przedsiębiorców i powoduje nieuzasadnione przetrzymywanie odwołań i wydłużanie postępowań;

- wprowadzenie kontroli działalności organów regulacyjnych, w tym możliwości zaskarżenia ich bezczynności (w zakresie przekazania odwołania do sądu) do wojewódzkiego sądu administracyjnego na podstawie 54 § 2 oraz art. 55 p.p.s.a.

- umożliwienie wnoszenia odwołania od decyzji organów regulacyjnych bezpośrednio do sądu. Decyzje te często mają rygor natychmiastowej wykonalności – mimo wniesienia odwołania, przedsiębiorcy muszą się do nich bezwzględnie zastosować, co może często doprowadzić do ich upadku.

- wydłużenie terminu na wniesienie odwołania od decyzji danego organu do sądu. Obecny termin 14 dni na odwołanie jest zbyt krótki i może naruszać konstytucyjne prawo do sądu przysługujące przedsiębiorcy.

- zobowiązanie organu antymonopolowego do rzetelnego uzasadniania postanowienia o wszczęciu postępowania. Obecnie organ jedynie zawiadamia przedsiębiorcę o wszczęciu postępowania. Uzasadnienie postanowienia pozwoli przedsiębiorcy poznać motywy, jakimi kierował się Prezes UOKiK przy jego wydaniu oraz dowody uzasadniające wszczęcie postępowania.

Analizę można pobrać tutaj

Przeczytaj:

Portal Lex.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl

Dziennik Gazeta Prawna na temat analizy UlepszPrawo.pl

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej na temat analizy UlepszPrawo.pl

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

WYŚLIJ