Dostęp organów państwa do danych telekomunikacyjnych nie może odbywać się na koszt prywatnych przedsiębiorców

środa, 24 kwietnia 2013
Monika Kozieł - autorka najnowszej publikacji powstałej w ramach projektu UlepszPrawo.pl - wskazuje, że w Polsce przedsiębiorca telekomunikacyjny na własny koszt udostępnia uprawnionym organom publicznym dane telekomunikacyjne – m.in. billingi, dane osobowe i lokalizacyjne abonenta. Skarb Państwa nie zwraca żadnych kosztów tej usługi. Powyższy obowiązek operatorów wynika wprost z art. 180a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Darmowe udostępnianie przez przedsiębiorców danych o połączeniach jest niewłaściwe, ponieważ:

- zmniejsza przejrzystość działań organów publicznych. Brak danych o kosztach generowanych przez służby w sektorze telekomunikacyjnym pozbawia władze oraz obywateli informacji pozwalających ocenić te działania,

- organy państwa nie powinny wykonywać swoich zadań na wyłączny koszt prywatnych przedsiębiorców,

- darmowe udostępnianie informacji organom państwa zwiększa koszty usług abonenckich,

- żaden przepis prawa europejskiego nie wspomina o kosztach udostępniania danych. Tym bardziej nie narzuca obowiązku ponoszenia kosztów przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Komisja Europejska opowiada się natomiast za przeniesieniem kosztów na rzecz państwa.

- odpłatne udostępnianie danych telekomunikacyjnych organom publicznym jest regułą w: Belgii, Danii, Estonii, Francji, Litwie, Holandii, Finlandii, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Mając na uwadze powyższe, zasadne byłoby, aby koszty pozyskiwania danych telekomunikacyjnych były ponoszone przez państwo, ewentualnie organy państwa powinny zostać zobowiązane do pozyskiwania tych danych w postaci elektronicznej i przesyłanej elektronicznie, zamiast papierowej lub elektronicznej a przesyłanej pocztą.

Analizę można pobrać tutaj

Przeczytaj:

Portal Lex.pl na temat analizy UlepszPrawo.pl

Portal Podatki.biz na temat analizy UlepszPrawo.pl

Gazeta Podatnika na temat analizy UlepszPrawo.pl